Nêu những phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVIII - XIX?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 52, 53 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVIII - XIX:

- Toán học:

+ Niu-tơn, Lép-ních: phép tính vi phân, tích phân.

+ Lô-ba-sép-xki: hình học phi Ơ-cờ-lít.

- Hóa học: Men-đê-lê-ép: bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

- Vật lí:

+ Lô-mô-nô-xốp: Giữa thế kỉ XVIII, Lô-mô-nô-xốp (Nga) tìm ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng cùng nhiều phát minh lớn về vật lí, hóa học.

+ Đầu thế kỉ XVIII, Niu-tơn (Anh) tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn.

- Sinh học:

Năm 1837, Puốc-kin-giơ (Séc) khám phá ra thuyết tế bào.

Năm 1859, Đác-uyn (Anh) nêu lên thuyết tiến hóa và di truyền.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close