Không khí có hình dạng nhất định không?

Không khí có hình dạng nhất định không?

Quảng cáo

Đề bài

Không khí có hình dạng nhất định không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em thấy không khí có hình dạng nhất định không? Mỗi quả bóng có hình dáng giống nhau không?

Lời giải chi tiết

+ Không khí được thổi vào quả bóng và bị buộc lại trong đó khiến quả bóng căng phồng lên.

+ Các quả bóng đều có hình dạng khác nhau: To, nhỏ, hình thù các con vật khác nhau, …

+ Điều đó chứng tỏ không khí không có hình dạng nhất định mà nó phụ thuộc vào hình dạng của vật chứa nó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close