Khái quát chung

Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ gồm các tỉnh.

Quảng cáo

I. Khái quát chung:

- Gồm 15 tỉnh.

- Diện tích: 101.000Km2 (30,5% diện tích cả nước).

- Dân số: 12 triệu (năm 2006) (14,2% dân số cả nước).

- Tiếp giáp:

+ Giáp biển Đông ở phía Đông Nam.

+ Phía Bắc giáp Trung Quốc. Phía Tây giáp Lào.

+ Phía Nam giáp Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

→VTĐL thuận lợi + GTVT đang được đầu tư → thuận lợi giao lưu với các vùng khác trong nước và xây dựng nền kinh tế mở.

- TNTN đa dạng → có khả năng đa dạng hóa cơ cấu ngành kinh tế.

- Có nhiều đặc điểm xã hội đặc biệt (thưa dân, nhiều dân tộc ít người, vẫn còn nạn du canh du cư, vùng căn cứ cách mạng…).

- CSVCKT có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều hạn chế.

→ Việc phát huy các thế mạnh của vùng mang nhiều ý nghĩa về kinh tế, chính trị, xã hội sâu sắc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close