Chăn nuôi gia súc

Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều đồng cỏ.

Quảng cáo

3.Chăn nuôi gia súc:

a. Điều kiện phát triển:

+ Nhiều đồng cỏ.

+ Lương thực cho người được giải quyết tốt.

Tuy nhiên: Vận chuyển khó khăn, đồng cỏ nhỏ và đang xuống cấp.

b.Tình hình phát triển và phân bố:

Các gia súc chính:

+ Đàn bò: 900.000 con (2005) được nuôi để lấy thịt, sữa trên các cao nguyên Mộc Châu, Sơn La.

+ Đàn trâu: 1.7triệu con > ½ cả nước).

+ Ngựa, dê.

+ Đàn lợn: 5.8 triệu con.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài