Hoạt động 6 trang 22 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 22 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Một người đi xe đạp khởi hành từ đỉnh dốc chạy xuống một cái dốc dài 120 m trong 20 s. Khi hết dốc, xe chạy tiếp một quãng đường ngang dài 240 m trong 60 s rồi dừng lại. Chuyển động của xe trên mỗi quãng đường là đều, nhanh dần hay chậm dần ? Tính tốc độ trung bình của xe trên quãng đường dốc, trên quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường.

Lời giải chi tiết

- Chuyển động của xe xuống dốc là chuyển động nhanh dần với tốc độ: \({v_1} = {s \over t} = {{120\,m} \over {20\,s}} = 6\,m/s\)

- Chuyển động của xe trên quãng đường nằm ngang là chuyển động chậm dần với tốc độ: \({v_2} = {s \over t} = {{240\,m} \over {60\,s}} = 4\,m/s\)

- Tốc độ trung bình trên cả hai đoạn đường là: \({v_{tb}} = {s \over t} = {{120 + 240\,m} \over {20s + 60\,s}} = 4,5\,m/s\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close