Bài 5 trang 23 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 5 trang 23 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Một chiếc xe chuyển động trên quãng đường AB trong thời gian \({t_1}\) với vận tốc trung bình \({v_1} = 30\,km/h\). Xe tiếp tục chuyển động trên quãng đường BC trong thời gian \({t_2}\) với vận tốc trung bình \({v_2} = 20\,km/h\). Biết \({t_1} = {t_2}\). Tìm tốc độ trung bình của xe trên cả quãng đường AC.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt

\({v_1} = 30\,km/h\), \({t_1}\)

\({v_2} = 20\,km/h\), \({t_2}\)

\({t_1} = {t_2}\)

\({v_{tb}}\)=?

Lời giải

- Quãng đường AB là: \(AB = 30.{t_1}\)

- Quãng đường BC là: \(BC = 20.{t_2}\)

- Tốc độ trung bình trên đoạn đường AC là:

\({v_{tb}} = {{AB + BC} \over {{t_1} + {t_2}}} = {{\left( {30 + 20} \right).{t_1}} \over {2.{t_2}}} = 25\,\,km/h\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close