Bài 6 trang 24 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 6 trang 24 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Một học sinh đi từ nhà đến trường với tốc độ trung bình 6 km/h. Sau đó học sinh này đi từ trường về nhà theo đường cũ với tốc độ trung bình 4 km/h. Tính tốc độ trung bình của học sinh đó cả đi cả về.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính tốc độ trung bình: \({v_{tb}} = \frac{{{s_1} + {s_2}}}{{{t_1} + {t_2}}}\)

Lời giải chi tiết

- Thời gian đi của học sinh đó từ nhà đến trường là: \({t_1} = {{AB} \over 6}\,\,\left( h \right)\)

- Thời gian về của học sinh đó từ trường về nhà là: \({t_2} = {{AB} \over 4}\,\,\left( h \right)\)

- Tốc độ trung bình của học sinh đó cả đi cả về:

\({v_{tb}} = {{AB + AB} \over {{t_1} + {t_2}}} = {{2AB} \over {{{AB} \over 6} + {{AB} \over 4}}} = 4,8\,\,km/h\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close