Bài 4 trang 23 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 4 trang 23 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hình H3.7 ghi lại các vị trí liên tiếp sau những khoảng thời gian bằng nhau của hòn bi đang dao động ở đầu một đoạn dây treo. Phát biểu nào sau đây mô tả đúng tính chất chuyển động của hòn bị :

                                                          

A. Hòn bi luôn chuyển động chậm dần

B. Hòn bi luôn chuyển động nhanh  dần          

C. Hòn bi đi xuống chậm dần, đi lên nhanh dần

D. Hòn bi đi xuống nhanh  dần, đi lên chậm dần

Lời giải chi tiết

Vì các khoảng thời gian của chuyển động là như nhau, vậy quãng đường đi được dài hơn thì chuyển động nhanh hơn nhìn vào hình ta thấy hòn bi đi xuống nhanh dần, đi lên chậm dần.

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close