Hoạt động 5 trang 72 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 72 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Các em đã biết về những miếng hít nhựa (hình H9.8): khi áp chặt miếng nhựa vào một bề mặt phẳng, nhẵn như vách tường, tấm kính, miếng nhữa sẽ dính chặt vào bề mặt này. Em hãy trả lời:

- Vì sao miếng nhựa lại có thể hít chặt được vào miếng phẳng, nhẵn ?

- Cho biết áp suất khí quyển là 1 atm. Miếng hít nhựa có diện tích bề mặt 10 cm2 đang áp chặt vào mặt kính. Ta cần tác dụng một lực là bao nhiêu để có thể kéo miếng nhựa này rời khỏi mặt kính ?

                                                 

Lời giải chi tiết

- Vì khi ấn miếng hít nhựa vào tấm kính phẳng thì không khí trong miếng hít nhựa thoát hết ra ngoài, lúc này áp suất không khí ở ngoài lớn hơn áp suất không khí ở bên trong nên áp suất khí quyển bên ngoài tạo ra một áp lực làm cho miếng hít nhựa dính chặt vào tấm kính.

- Đổi áp suất khí quyển \(p = 1 atm = 100000 Pa = 100000\) N/m2

Đổi S = 10 cm2 = 0,001 mlực cần để kéo miếng nhựa rời khỏi mặt kính là: \(F=  p.S=100000.0,001 = 100N\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close