Bài 4 trang 74 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 4 trang 74 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Một bình chưa không khí. Trong các giá trị sau của áp suất không khí trong bình, giá trị áp suất nào là lớn nhất ?

A. 80000 Pa

B. 1,2 atm

C. 80 cmHg

D. 750 mmHg

Lời giải chi tiết

Ta đổi các đơn vị áp suất trên ra một đơn vị nào đó.

Đổi 80000 Pa = 0,8 atm = 608 mmHg

Đổi 1,2 atm = 912 mmHg

Đổi 80 cmHg = 800 mmHg

Như vậy đáp án B có giá trị lớn nhất.

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close