Bài 3 trang 74 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 3 trang 74 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Vật nào sau đây không chịu tác dụng của áp suất khí quyển ?

A. Vật ở trên bề mặt của Mặt Trăng

B. Vật ở dưới đáy hồ

C. Vật ở trong một căn phòng đóng kín cửa

D. Vật ở trên đỉnh núi cao

Lời giải chi tiết

Trên Mặt Trăng không có khí quyển nên các vật trên Mặt Trăng không chịu tác dụng của áp suất khí quyển.

Còn các vật ở dưới đáy hồ, trong một căn phòng đóng kín cửa, ở trên đỉnh núi cao thì luôn có khí quyển nên luôn chịu tác dụng của áp suất khí quyển.

Chọn đáp án A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close