Hoạt động 5 trang 12 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình vẽ và điền dấu ( > , < , = ) thích hợp vào ô trống. Nêu nhận xét.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình vẽ và điền dấu ( > , < , = ) thích hợp vào ô trống. Nêu nhận xét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\(...\)

 

 

 

 

 

\(\eqalign{  & {3 \over 4}....{6 \over 8}  \cr  & 3.8....4.6 \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {3 \over 4} = {6 \over 8}  \cr  & 3.8 = 4.6 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close