Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Phần được tô màu ở hình (a) là số phần của cái bánh mà bạn An đã lấy ra. Ở hình (b) là số phần cái bánh mà bạn Châu đã lấy ra. Mỗi bạn đã lấy ra bao nhiêu phần của cái bánh ? So sánh số

Quảng cáo

Đề bài

 

Phần được tô màu ở hình (a) là số phần của cái bánh mà bạn An đã lấy ra. Ở hình (b) là số phần cái bánh mà bạn Châu đã lấy ra. Mỗi bạn đã lấy ra bao nhiêu phần của cái bánh ? So sánh số phần bánh đã lấy ra của mỗi bạn ?

Lời giải chi tiết

Phân số chỉ số phần của cái bánh mà bạn An đã lấy ra ở hình a) là \(\dfrac{3 }{ 5},\)  phân số chỉ số phần của cái bánh mà bạn Châu đã lấy ra ở hình b) là \(\dfrac{6 } {10}.\)

Số phần bánh đã lấy của hai bạn bằng nhau: \(\dfrac{3 }{ 5} = \dfrac{6 }{10}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close