Bạn nào đúng 2 trang 13 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Bạn An cho rằng hai phân số

Quảng cáo

Đề bài

Bạn An cho rằng hai phân số \(\dfrac{ - a}  { - b}\) và \(\dfrac{a }{ b}\) không bằng nhau, trong khi bạn Châu cho rằng hai phân số đó bằng nhau. Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Châu đúng. Giải thích \(\dfrac{ - a}  { - b} = \dfrac{a }{ b}.\)  Vì \(-a.b = b.(-b).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close