Hoạt động 4 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Gọi \({d_0}\) là trọng lượng riêng của vật hình khối đặc, d là trọng lượng riêng của chất lỏng. Khi nhúng chìm vật vào trong lòng chất lỏng rồi buông thì vật có thể:

- Chìm xuống

- Nổi lên

- Lơ lửng

Hãy do sánh \({d_0}\) với d trong các trường hợp đó.

Lời giải chi tiết

Xét vật là một khối đặc ở trong lòng chất lỏng. Gọi thể tích của vật là V thì trọng lượng của vật là \(P = {d_0}.V\)  và lực đẩy Acsimet là \({F_A} = d.V\)

Vật sẽ chìm xuống nếu \(P > {F_A}\) , khi này: \({d_0} > d\)

Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng nếu \(P = {F_A}\), khi này \({d_0} = d\)

Vật sẽ nổi lên nếu \(P = {F_A}\), khi này \({d_0} = d\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close