Hoạt động 4 trang 65 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết số 90 thành một tích ba thừa số. Chứng tỏ số 90 chia hết cho 2 và cho 5.

Quảng cáo

Đề bài

Viết số 90 thành một tích ba thừa số. Chứng tỏ số 90 chia hết cho 2 và cho 5.

Viết số 710 thành một tích ba thừa số. Chứng tỏ số 710 chia hết cho 2 và cho 5.

Lời giải chi tiết

90 = 2.5.9

90 = 2.5.9 = 2.(5.9) chia hết cho 2

90 = 2.5.9 = 5.(2.9) chia hết cho 5

710 = 2.5.71

710 = 2.5.71 = 2.(5.71) chia hết cho 2

710 = 5.(2.71) chia hết cho 5

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close