Hoạt động 4 trang 46 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Điền vào chỗ chấm:

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào chỗ chấm:

a) Nếu \(\Delta  > 0\) thì từ phương trình (2) suy ra \(x + \dfrac{b}{{2a}} =  \pm .............\)

Do đó, phương trình (1) có hai nghiệm x1 = …………….; x2 = …………….

b) Nếu \(\Delta  = 0\) thì từ phương trình (2) suy ra \({\left( {x + \dfrac{b}{{2a}}} \right)^2} = ......................\)­

Do đó, phương trình (1) có nghiệm kép x = …………………

c) Nếu \(\Delta  < 0\) thì phương trình (1) …………….vì …………………………

Lời giải chi tiết

a) Nếu \(\Delta  > 0\) thì từ phương trình (2) suy ra \(x + \dfrac{b}{{2a}} =  \pm \dfrac{{\sqrt \Delta  }}{{2a}}\)

Do đó, phương trình (1) có hai nghiệm \({x_1} = \dfrac{{ - b + \sqrt \Delta  }}{{2a}}\); \({x_2} = \dfrac{{ - b - \sqrt \Delta  }}{{2a}}\)

b) Nếu \(\Delta  = 0\) thì từ phương trình (2) suy ra \({\left( {x + \dfrac{b}{{2a}}} \right)^2} = 0\)­

Do đó, phương trình (1) có nghiệm kép \(x =  - \dfrac{b}{{2a}}\)

c) Nếu \(\Delta  < 0\) thì phương trình (1) vô nghiệm vì \({\left( {x + \dfrac{b}{{2a}}} \right)^2} \ge 0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close