Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 11 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các hình vẽ dưới đây ( hình 1.8 và 1.9) và thảo luận nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh, nhiệt độ sôi của nước, tính dẫn điện của lưu huỳnh và nhôm.

 

Lời giải chi tiết

- Dùng dụng cụ đo mới xác định được nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh là 1130C, nhiệt độ sôi của nước là 1000C.

- Làm thí nghiệm mới xác định được nhôm là chất dẫn điện, lưu huỳnh không dẫn điện.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close