Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 13 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát, nhận xét điểm giống và khác nhau giữa nước cất và nước khoáng về trạng thái, màu sắc, thành phần.

 

Lời giải chi tiết

Giống nhau giữa nước khoáng và nước cất

Trạng thái: lỏng

Màu sắc: không màu

Khác nhau

Nước cất là chất tinh khiết

Nước khoáng là hỗn hợp

Nhận xét: Hỗn hợp gồm hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close