Hoạt động 7 trang 13 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 7 trang 13 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Làm thế nào để khẳng định được nước cất là chất tinh khiết?

Lời giải chi tiết

- Nước cất là một chất tinh khiết vì có nhiệt độ đông đặc (0oC), nhiệt độ sôi ( 100oC ), khối lượng riêng ( D= 1g/cm3).

- Với nước tự nhiên, các giá trị này đều có sự sai khác nhiều hay ít tùy theo lượng các chất lẫn trong nước.

- Nhận xét:

Chất tinh khiết là chất không bị trộn lẫn với bất kì chất nào khác, do đó chất tinh khiết phải có tính chất xác định như nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng,... phải có giá trị không đổi.

Tính chất của hỗn hợp phụ thuộc vào thành phần của hỗn hợp, do đó nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, ... của hỗn hợp khác các chất tinh khiết có trong hỗn hợp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close