Hoạt động 3 trang 86 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 86 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu và nhận xét, kết luận.

- Ta đã biết biểu thức độ lớn của lực đẩy Acsimet là: \({F_A} = .....\)

Trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng. V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

- Khi một vật được nhúng chìm vào trong lòng chất lỏng, thể tích V của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ…..thể tích của vật. Nếu \({F_A} > P\) , vật sẽ chuyển động….. (hình H11.5a)

- Khi vật nổi lên tới mặt thoáng và nằm yên ở mặt thoáng chất lỏng (hình H11.5b) thì \({F_A}.....P\) . Khi này thể tích V của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ….. thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng.

Lời giải chi tiết

- Ta đã biết biểu thức độ lớn của lực đẩy Acsimet là: \({F_A} = d.V\)

Trong đó

d là trọng lượng riêng của chât lỏng

V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Khi một vật được nhúng vào trong chất lòng chất lỏng, thể tích V của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ bằng thể tích của vật. Nếu \(F = P\) , vật sẽ chuyển động nổi lên.

Khi vật nổi lên tới mặt thoáng và nằm yên ở mặt thoáng chất lỏng thì \({F_A} = P\).

Khi này thể tích V của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ bằng thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng.

                                 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close