Hoạt động 3 trang 22 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 22 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trả lời câu hỏi sau

Số chỉ kim chỉ thị của tốc kế giữ nguyên hay tăng, giảm khi xe chuyển động: đều, nhanh dần, chậm dần?

Lời giải chi tiết

- Số chỉ kim chỉ thị của tốc kế giữ nguyên khi xe chuyển động đều.

- Số chỉ kim chỉ thị của tốc kế tăng khi xe chuyển động nhanh dần.

- Số chỉ kim chỉ thị của tốc kế giảm khi xe chuyển động chậm dần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài