Hoạt động 4 trang 22 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 22 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu và trả lời

Với chuyển động của xe được mô tả ở hình H3.4, em hãy tìm tốc độ trung bình của xe trên mỗi quãng đường: OD, OB và BD.

Lời giải chi tiết

Tốc độ trung bình của xe trên quãng đường OD là:  \({V_{tb\left( {OD} \right)}} = {{48m} \over {8s}} = 6\,m/s\)

Tốc độ trung bình của xe trên quãng đường OB là:  \({V_{tb\left( {OB} \right)}} = {{12m} \over {4s}} = 3\,m/s\)

Tốc độ trung bình của xe trên quãng đường BD là:  \({V_{tb\left( {BD} \right)}} = {{36m} \over {4s}} = 9\,m/s\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close