Hoạt động 2 trang 81 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 81 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Làm thế nào để chuyển đổi giữa lượng chất ( số mol) và số nguyên tử, phân tử chất và ngược lại.

Lời giải chi tiết

Nếu đặt n là số mol chất, ta có công thức chuyển đổi sau:

\(n = {\text{ số nguyên tử, phân tử} \over N}\,(mol)\)

Hay: Số nguyên tử, phân tử = n.N = n.6.1023

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close