Hoạt động 2 trang 34 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy điền kết quả vào ô trống :

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy điền kết quả vào ô trống :

Phép tính

Kết quả

\( - 5 + 3\)

 

\({{ - 5} \over 7} + {3 \over 7}\)

 

\(\left( { - 2} \right) + \left( { - 5} \right)\)

 

\({{ - 2} \over 9} + {{ - 5} \over 9}\)

 

Lời giải chi tiết

Phép tính

Kết quả

\( - 5 + 3\)

-2

\({{ - 5} \over 7} + {3 \over 7}\)

\( - {2 \over 7}\)

\(\left( { - 2} \right) + \left( { - 5} \right)\)

-7

\({{ - 2} \over 9} + {{ - 5} \over 9}\)

\( - {7 \over 9}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close