Bạn nào đúng 1 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập An và Bình cùng thực hiện phép tính

Quảng cáo

Đề bài

An và Bình cùng thực hiện phép tính: \({{ - 3} \over 4} + {5 \over { - 6}}\)

Bài giải của An \({{ - 3} \over 4} + {5 \over { - 6}} = {{ - 9} \over {12}} + {{ - 10} \over {12}} = {{ - 19} \over {12}}\)

Bài giải của Bình \({{ - 3} \over 4} + {5 \over { - 6}} = {{ - 9} \over {12}} + {{10} \over {12}} = {1 \over { - 12}}\)

Theo em, bạn An hay bạn Bình làm đúng.

Lời giải chi tiết

An làm đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close