Hoạt động 1 trang 34 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Buổi trưa Minh đã ăn

Quảng cáo

Đề bài

Buổi trưa Minh đã ăn \({2 \over 6}\) cái bánh pizza, buổi chiều Minh ăn thêm \({1 \over 6}\) cái bánh pizza nữa. Em hãy tính xem Minh đã ăn bao nhiêu phần cái bánh pizza.

Lời giải chi tiết

Minh đã ăn: \({2 \over 6} + {1 \over 6} = {3 \over 6}\)  (cái bánh pizza).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close