Hoạt động 2 trang 106 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 106 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Một người đạp xe từ từ lên dốc (hình H14.3). Khối lượng của người và xe là 70kg, độ cao từ chân dốc lên đến đỉnh dốc là 200m, độ dài quãng đường lên dốc là 4km. Cho rằng lực ma sát cản chuyển động của xe là rất nhỏ.

- Công thực hiện  và lực tác dụng kéo xe chuyển động do người tạo ra khi xe lên dốc là bao nhiêu ?

- Nếu độ cao dốc vân là 200m nhưng độ dài dốc là 5km, công thực hiện và lực kéo do người tạo ra khi xe lên dốc là bao nhiêu ?

                                                   

Lời giải chi tiết

Tóm tắt: m = 70 kg; h = 200 m; s = 4 km; s' = 5 km; \({F_k} = ?\); \({F'_k} = ?\)

- Công thực hiện do người tạo ra khi lên dốc bằng công của trọng lực với độ cao của dốc:

Ta có: \(A = 70.10.200 = 140kJ\)

Lực kéo xe chuyển động với quãng đường s = 4 km là \({F_k} = {A\over s} = 35N\)

- Ta có: \(A = 70.10.200 = 140kJ\)

Lực kéo xe chuyển động với quãng đường s' = 5 km là \({F_k} = {A\over {s'}} = 28N\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close