Bài 1 trang 107 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 1 trang 107 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu định luật về công.

Một người đi xe đạp từ từ lên một con dốc. khối lượng tổng cộng của người và xe là 75kg. Cho rằng lực ma sát cản chuyển động của xe là rất nhỏ. Độ dốc của mặt đường là 6% (độ cao của dốc bằng 6% độ dài mặt đường). Người này cần tạo ra một lực để kéo xe lên dốc là bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

- Không một máy cơ đơn nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

- Độ dốc của mặt đường là 6% nên suy ra \(h = 0,06.1\) với 1 là chiều dài của dốc.

Công mà người này tạo ra để đi lên dốc là: \(A = P.h=m.g.h = 75.10.0,06 = 45J\)

Vậy lực kéo để kéo xe lên dốc là: \(A = {F_k}.1 \Rightarrow {F_k} = {A\over 1} = 45N\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close