Bài 6 trang 108 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 6 trang 108 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Một người dùng đòn bẩy để nâng một khối đá (hình H14.8). Cho biết lực do khối đá đè lên đòn bẩy là \({F_1} = 1000N\) , lực di tay tác dụng vào đòn bẩy để nâng được khối đá lên là \({F_2} = 200N\). Để nâng khối đá lên 10cm, nơi tay đè vào đòn bẩy phải di chuyển xuống một đoạn bao nhiêu và công do người thực hiện là bao nhiêu?

                                          

Lời giải chi tiết

Theo định luật bảo toàn công \({F_1}.{s_1} = {F_2}.{s_2}\)

Suy ra \({S_2} = {{1000.10} \over {200}} = 50\,cm\)

Đổi \({S_2} = 50\,cm = 0,5\,m\)

Công do người này thực hiện là: \(A = {F_2}.{s_2} = 200.0,5 = 100J\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close