Bài 3 trang 107 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 3 trang 107 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Một người kéo vật nặng có trọng lượng P = 20N lên cao nhờ một ròng ròng động như hình H14.5. Cho rằng ròng rọc, dây kéo là nhẹ và ma sát cản chuyển động là nhỏ. Khi đầu A của dây được kéo đi lên một đoạn 0,3m, phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Lực kéo có độ lớn F  = 20N

B. Lực kéo F có độ lớn F = 40N

C. Vật nặng treo tại B đi lên một đoạn 0,6m

D. Công thực hiện được là A = 3J

                                                              

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Vật có: P=20N được kéo lên. 

Đầu A kéo đi 0,3m phát biểu nào đúng? 

Giải

Theo định luật về công lợi về lực thì hại về đường đi nên \({F_k}\) giảm 2 lần: \({F_k} = 10N\) nên đáp án A, B sai.

Nếu đầu A đi lên được 0,3m thì đầu B đi lên được 0,15m nên đáp án C sai.

Ta có \(A = F.s = 10.0,3 = 3J\)

 Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close