Hoạt động 12 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của hình 20 theo kích thước đã cho trên hình.

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích của hình 20 theo kích thước đã cho trên hình.

Lời giải chi tiết

\({S_{AHCB}} = AH.AB = 6,5.4 = 26\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

\({S_{EFGH}} = EF.GF = 9.3,5 = 31,5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích của hình 20 là: \({S_{AHCB}} + {S_{EFGH}} = 26 + 31,5 = 57,5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 7. Diện tích đa giác
Gửi bài