Hoạt động 12 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của hình 20 theo kích thước đã cho trên hình.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Tính diện tích của hình 20 theo kích thước đã cho trên hình.

Lời giải chi tiết

\({S_{AHCB}} = AH.AB = 6,5.4 = 26\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

\({S_{EFGH}} = EF.GF = 9.3,5 = 31,5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích của hình 20 là: \({S_{AHCB}} + {S_{EFGH}} = 26 + 31,5 = 57,5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 7. Diện tích đa giác
Gửi bài tập - Có ngay lời giải