Hoạt động 11 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Diện tích đa giác ABCDEF trên hình 19 bằng tổng diện tích caccs tam giác và hình thang nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Diện tích đa giác ABCDEF trên hình 19 bằng tổng diện tích caccs tam giác và hình thang nào ?

Lời giải chi tiết

Diện tích đa giác ABCDEF trên hình 19 bằng tổng diện tích các tam giác ABK, CDI, DEH, AFG và hai hình thang BCIK, EFGH.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close