Hoạt động 10 trang 166 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Em hãy cho biết diện tích của đa giác FGHIJKLM trên hình 18 bằng diện tích hình chữ nhật NOPQ trừ đi những tam giác nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy cho biết diện tích của đa giác FGHIJKLM trên hình 18 bằng diện tích hình chữ nhật NOPQ trừ đi những tam giác nào ?

Lời giải chi tiết

Diện tích của đa giác FGHIJKLM trên hình 18, bằng diện tích của hình chữ nhật OPQN trừ đi diện tích những tam giác NMF, OGH, PIJ, QKL.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close