Hoạt động 1 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Quan sát hình bên, hãy cho biết trong các góc

Đề bài

Quan sát hình bên, hãy cho biết trong các góc \(\widehat {APB},\widehat {AOB},\widehat {AMB},\widehat {AQB}\), góc nào có đỉnh nằm trên đường tròn ?

 

Lời giải chi tiết

Góc có đỉnh nằm trên đường tròn là \(\widehat {AMB}\).

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Góc nội tiếp
?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải