Bạn nào đúng 1 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai điểm E và F trên đường tròn (O).

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai điểm E và F trên đường tròn (O).

Mai cho rằng trên (O) chỉ có một góc nội tiếp chắn \(cung\,EF\)  .

Lan cho rằng trên (O) có vô số góc nội tiếp chắn cung đó.

Bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

 

Với mỗi điểm M bất kì thuộc đường tròn ta xác định được góc \(\widehat {EMF}\) là góc nội tiếp đường tròn (O) chắn cung EF. Có vô số điểm M như vậy nên có vô số góc nội tiếp chắn cung EF.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close