Bạn nào đúng 2 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hùng nói: Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Hùng nói: Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

Dũng nói: Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì chắn cùng một cung.

Bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Hùng đúng. Bạn Dũng sai vì các góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau cũng bằng nhau, chứ không cần nhất thiết phải cùng chắn 1 cung mới bằng nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close