Hoạt động 1 trang 83 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 83 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu, nêu nhận xét và trả lời câu hỏi vận dụng.

Tấm lọc màu (hình H31.4) có thể là tấm thủy tinh màu, tấm nhựa trong có màu, tờ giấy bóng kính có màu, lớp nước màu…

 

Em hãy trả lời: Mỗi tấm lọc màu đỏ, lục, lam chỉ cho ánh sáng có màu đó đi qua; tấm lọc màu đỏ cho ánh sáng đỏ, vàng và lục đi qua. Đặt các tấm lọc dưới anh sáng mặt trời (hình H31.6), em hãy cho biết:

- Khi nhìn qua tấm lọc màu đỏ, ánh sáng đến mắt ta có màu gì, vì sao?

- Khi nhìn qua hai tấm kính lọc màu lục chồng lên nhau, ta vẫn thấy màu lục nhung tối hơn khi chỉ nhìn qua một tấm kính lọc, vì sao?

- Khi nhìn qua hai tấm kính lọc đỏ và lục chồng lên nhau, ta cũng thấy tối, vì sao?

- Khi nhìn qua hai tấm kính lọc vàng và lục chồng lên nhau, ta thấy màu gì, vì sao?

Lời giải chi tiết

- Khi nhìn qua tấm lọc đỏ thì thấy ánh sáng có màu đỏ, vì tấm lọc đỏ ít hấp thụ ánh sang màu đỏ.

- Khi nhìn qua hai tấm màu lục thì ta thấy màu lục tối hơn vì ánh sáng lục bị hấp thụ một phần khi đi qua tấm thứ 2.

- Khi nhìn qua tấm kính đỏ và lục chồng lên nhau ta thấy màu tối. Hiện tượng được giải thích như sau: Tấm kính đỏ chủ yếu cho màu đỏ đi qua, khi đến tấm kính lục thì bị hấp thụ gần hết vì tấm kính lục chủ yếu cho màu lục đi qua mà thôi.

- Khi nhìn qua hai tấm kính đỏ và lam ta cũng thấy tối vì tương tự như trường hợp trên: Tấm kính đỏ chủ yếu cho màu đỏ đi qua, khi đến tấm kính lam thì bị hấp thụ gần hết vì tấm kính lam chủ yếu cho màu lục đi qua còn có các màu khác sẽ bị hấp thụ hết.

- Chồng tấm lọc vàng và lục lên, nếu nhìn vào tấm lọc vàng ta vẫn thấy màu lục vì tấm màu vàng cho ánh sáng lục đi qua. Nhưng nếu nhìn qua tấm lọc màu lục thì thấy tối vì tấm lọc màu lục không cho ánh sáng vàng đi qua.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close