Hoạt động 6 trang 90 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 90 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trả lời và nêu nhận xét.

Hãy nêu một số hiện tượng trong cuộc sống chứng tỏ anh sáng tác động đến sự biến đổi và phát triển của sinh vật (hình ảnh minh họa gợi ý H31.20, H31.21).

 

 

Từ đó hãy nêu một số trường hợp trong cuộc sống ứng dụng tác động của ánh sáng đến sinh vật (hình ảnh minh họa gợi ý H31.22, H31.23).

Lời giải chi tiết

- Một số ví dụ chứng tỏ ánh sáng tác động đến sự biến đổi và phát triển của sinh vật:

+ Chỗ nào có nhiều ánh sáng cậy cối phát triển mạnh, cành lá tươi tốt. Chỗ nào ít ánh sáng, cây cối phát triển kém.

+ Ánh sáng giúp da người tổng hợp vitamin D để tạo xương.

Nhận xét:

Ánh sáng có thể tác động đến sự biến đổi và phát triển của sinh vật. Đó là tác dụng sinh lí của ánh sáng.

Trong tác dụng sinh lí của ánh sáng, năng lượng ánh sáng đã chuyển thành năng lượng khác để thực hiện sự biến đổi và phát triển của sinh vật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close