Hoạt động 2 trang 85 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 85 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu, trả lời và nhận xét.

Ta đã biết, mắt ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt.

Hãy quan sát các hình H31.9, H31.10 và trả lời:

- Khi ánh sáng truyền từ vật đến mắt có màu đỏ, hoặc màu lam, màu trắng, ta nhìn thấy vật có màu gì?

- Khi quan sát một vật nhưng không có ánh sáng truyền từ vật đến mắt, ta nhìn thấy vật có màu gì?

Lời giải chi tiết

- Khi ánh sáng truyền từ vật đến mắt có màu đỏ, hoặc lam hoặc trắng thì ta nhìn thấy vật có màu đỏ, hoặc lam hoặc trắng.

- Khi quan sát vật nhưng không có ánh sáng truyền từ vật đến mắt thì ta nhìn thấy vật có màu đen.

Ta có nhận xét:

Khi ánh sáng từ vật truyền đến mắt có màu nào thì ta nhìn thấy vật có màu đó, trừ vật màu đen là khi ta quan sát, không có ánh sáng truyền từ vật đến mắt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close