Hoạt động 3 trang 86 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 86 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu, trả lời và nêu kết luận.

Thông thường, các vật đều có khả năng tán xạ (hắt laj theo mọi phương) ánh sáng chiếu đến chúng. Khi một vật không từ phát sáng mà được chiếu sáng ta nhìn thấy vật là do có ánh sáng tán xạ từ vật đến mắt.

Em hãy trả lời: Chiếu sáng một vật bằng ánh sáng trắng:

- Khi nhìn thấy vật có màu trắng, ánh sáng tán xạ từ vật đến mắt có màu nào? Vật màu trắng có khả năng tán xạ những ánh sáng màu nào?

- Khi nhìn thấy vật màu đen, có ánh sáng từ vật đến mắt không? Vật màu đen có khả năng tán xạ anh sáng hay không?

- Khi nhìn thấy vật có màu đỏ hoặc màu lục, lam (hình H31.11), ánh sáng tán xạ từ vật đến mắt có màu nào? Vật màu đỏ hoặc màu lục, lam có khả năng tán xạ ánh sáng màu nào?

 

Hãy trả lời câu hỏi vận dụng (hình31.12):

- Khi chiếu ánh sáng trắng vào vật màu đỏ, ta thấy vật có màu gì, vì sao?

- Khi chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu đỏ, ta thấy vật có màu gì, vì sao?

- Khi chiếu ánh sáng lam vào vật màu đỏ, ta thấy vật có màu gần như màu đen. Vì sao?

Lời giải chi tiết

- Khi nhìn thấy vật có màu trắng, ánh sáng tán xạ từ vật đến mắt có màu trắng. Vật có màu trắng có khả năng tán xạ tất cả các màu.

- Khi nhìn vật có màu đen thì không có ánh sáng truyền từ vật đến mắt. Vật màu đen không có khả năng tán xạ ánh sáng.

- Khi nhìn thấy vật có màu đỏ, hoặc lục hoặc lam thì ánh sáng tán xạ đến mắt có màu đỏ, hoặc lục, lam. Vì vật màu đỏ, lục, lam. Vật màu đỏ, lục, lam có khả năng tán xạ ánh sáng màu đỏ, hoặc lục, hoặc lam.

Kết luận:

Vật có màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng các màu khác.

Vật màu trắng tán xạ mạnh mạnh nhất tất cả các ánh sáng màu.

Vật có màu đen tán xạ kém tất cả các ánh sáng màu.

Trả lời câu hỏi vận dụng (hình31.12):

- Khi chiếu ánh sáng trắng vào vật màu đỏ, ta nhìn thấy vật có màu đỏ vì nó có khả năng tán xạ ánh sáng màu đỏ và hấp thị các ánh sáng màu khác.

- Khi chiếu ánh sáng đỏ vào vật có màu đỏ ta thấy vật có màu đỏ vì nó có khả năng tán xạ ánh áng màu đỏ.

- Khi chiếu ánh sáng lam vào vật màu đỏ ta nhìn thấy vật gần như màu đen, điều này được giải thích như sau: vật màu đỏ chỉ tán xạ ánh sáng màu đỏ. Nếu chiếu ánh sáng lam vào thì nó bị hấp thụ hết, như vậy không có ánh sáng nào tán xạ đến mắt nên thấy nó có màu đen.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close