Hoạt động 1 trang 8 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 8 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Học sinh quan sát các hình ảnh và cho biết đâu là vật thể tự nhiên , đâu là vật thể nhân tạo?

Lời giải chi tiết

Biển là vật thể tự nhiên

Ô tô là vật thể nhân tạo

Vải may quần áo là vật thể nhân tạo

Tre, nứa là vật thể tự nhiên

Bàn, ghế là vật thể nhân tạo

Bầu trời là vật thể tự nhiên

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close