Bài 8: Yêu lao động trang 31

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 8: Yêu lao động trang 31, 32 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 2: Em hãy khoanh vào chữ cái trước những biểu hiện của trung thực trong học tập.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Hãy ghi chữ Đ vào ô trống trước những ý kiến em cho là đúng.

□ a) Cơm ăn, áo mặc, sách vở, … đều nhờ lao động mới có được.

□ b) Chỉ người nghèo mới phải lao động.

□ c) Lao động đem lại cho con người niềm vui.

□ d) Làm biếng chẳng ai thiết, siêng việc ai cũng chào mời.

 

€       đ) Lười lao động là đáng chê cười.

Lời giải chi tiết:

Những ý kiến mà em cho là đúng đó là:

a) Cơm ăn, áo mặc, sách vở, … đều nhờ lao động mới có được.

c) Lao động đem lại cho con người niềm vui.

d) Làm biếng chẳng ai thiết, siêng việc ai cũng chào mời.

đ) Lười lao động là đáng chê cười.

Bài tập 2

Em hãy tìm những biểu hiện yêu lao động, lười lao động và nối với ô chữ tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài tập 3

Điền các từ ngữ (lao động, hạnh phúc, nghĩa vụ) vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp.

................... đem lại cuộc sống ấm no, ............. cho con người. Mọi người đều có .............. tham gia lao động phù hợp với khả năng.

Lời giải chi tiết:

Lao động đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho con người. Mọi người đều có nghĩa vụ tham gia lao động phù hợp với khả năng.

Bài tập 4

Cùng các bạn trong nhóm thảo luận về các tình huống sau:

a) Sáng nay, trong khi cả lớp đang lao động trồng cây xung quanh trường, Hùng rủ Nhân lẻn đi chơi bi.

Theo em, Nhân nên làm gì trong tình huống đó? Vì sao?

b) Hôm nay, đến phiên tổ Lương làm trực nhật lớp. Lương ngại quét lớp nên nhờ Toàn làm hộ và hứa sẽ cho Toàn mượn cuốn truyện mà Toàn thích.

Theo em, Toàn nên ứng xử như thế nào? Vì sao?

Lời giải chi tiết:

a) Nhân nên từ chối lời đề nghị của Hùng và khuyên Hùng nên tham gia lao động trồng cây với cả lớp.

b) Toàn nên từ chối lời đề nghị của Lương và khuyên Lương nên hoàn thành trách nhiệm trực nhật của mình.

Bài tập 5

Em mơ ước khi lớn lên sẽ làm nghề gì? Vì sao em lại yêu thích nghề đó? Để thực hiện được ước mơ của mình, ngay từ bây giờ em cần phải làm gì?

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài tập.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close