Bài 4: Tiết kiệm tiền của trang 15

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bài 4: Tiết kiệm tiền của trang 15, 16, 17, 18 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Tìm hiểu nội dung các tranh dưới đây và đặt tên cho mỗi tranh.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Tìm hiểu nội dung các tranh dưới đây và đặt tên cho mỗi tranh.

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: Người chị ra hỏi em trai tại sao lại đổ cơm đi?

Tên bức tranh: “LÃNG PHÍ”

- Tranh 2: Các bạn đang góp sách vở, giấy báo vào thùng kế hoạch nhỏ để ủng hộ.

Tên bức tranh: “TIẾT KIỆM”.

Bài tập 2

Điều gì có thể xảy ra đối với mỗi trường hợp dưới đây? Vì sao?

a) Ra khỏi phòng quên tắt điện.

b) Bữa ăn nào cũng đề thừa nhiều thức ăn, phải đổ đi.

c) Quên không khóa vòi nước.

d) Hay làm hỏng, làm mất sách vở, đồ dùng.

Lời giải chi tiết:

a) Lãng phí điện, tốn tiền điện.

b) Phí phạm thức ăn,tồn tiền của và tâm sức của người nấu.

c) Lãng phí nước, tồn tiền điện.

d) Tốn tiền mua đồ dùng học tập.

Bài tập 3

Hãy khoanh vào chữ cái trước ý em cho là đúng.

Tiết kiệm tiền của là:

a) Ăn tiêu dè sẻn, nhìn ăn, nhịn mặc.

b) Sử dụng tiền của một cách hợp lí.

c) Chỉ sử dụng tiền của cho riêng mình.

Lời giải chi tiết:

Tiết kiệm tiền của là:

b) Sử dụng tiền của một cách hợp lí.

Bài tập 4

Điền các từ ngữ (tiết kiệm, phung phí, công sức lao động) vào chỗ trống trong mỗi câu sau cho phù hợp.

Tiền của là mồ hôi, ......... của cha mẹ và bao người lao động khác. Cần phải ....... tiền của; không nên sử dụng tiền của một cách .........

Lời giải chi tiết:

Tiền của là mồ hôi, công sức lao động của cha mẹ và bao người lao động khác. Cần phải tiết kiệm tiền của; không nên sử dụng tiền của một cách phung phú.

Bài tập 5

Nối những việc nên làm và những việc không nên làm để tiết kiệm tiền của với ô chữ tương ứng.

Lời giải chi tiết:

- Nên: a, g, i

- Không nên: b, c, d, e, h

Bài tập 6

Tổ chức “Hội chợ”: Em và các bạn mang đồ dùng, đồ chơi, sách vở của mình đến trao đổi với nhau hoặc cho nhau mượn.

(Em nhớ hỏi ý kiến bố mẹ trước khi mang những đồ dùng, đồ chơi, sách vở đó đến “Hội chợ”).

Hãy ghi lại những đồ dùng, đồ chơi, sách vở em sẽ mang đến “Hội chợ”.

Lời giải chi tiết:

Những thứ em có thể mang đến hội chợ:

- Sách giáo khoa từ những năm trước

- Sách báo tham khảo mà em không dùng nữa

- Đồ chơi: búp bê, máy bay, ô tô,...

Bài tập 7

Em hãy đánh dấu + vào ô trống trước những việc cần làm để tiết kiệm tiền của.

□ a) Chỉ mua những đồ dùng cần thiết.

□ b) Sử dụng đồ dùng nhiều lần.

□ c) Tặng đồ mình không dùng nữa cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn

□ d) Không mua một đồ dùng mới nào cho khỏi tốn tiền

□ đ) Tái chế đồ cũ để sử dụng vào mục đích khác

 

Lời giải chi tiết:

Những việc cần làm để tiết kiệm tiền của là:

a) Chỉ mua những đồ dùng cần thiết.

b) Sử dụng đồ dùng nhiều lần.

c) Tặng đồ mình không dùng nữa cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn

đ) Tái chế đồ cũ để sử dụng vào mục đích khác

Bài tập 18

Em tán thành hay không tán thành ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

a) Chỉ cần tiết kiệm tiền bạc, của cải em hoặc gia đình em.

b) Chỉ những người nghèo mới cần tiết kiệm tiền của.

c) Không cần tiết kiệm những thứ mà em và gia đình em được cho, không phải bỏ tiền ra mua.

d) Cần tiết kiệm tiền của chung của lớp, của trường, của xã hội.

đ) Tiết kiệm tiền của là góp phần bảo vệ môi trường và trái đất.

e) Tiết kiệm tiền của là cố gắng không sử dụng đồ dùng nào ngay cả khi điều đó là cần thiết cho cuộc sống.

h) Tiết kiệm tiền của là giữ gìn hành tinh xanh.

i) Tiết kiệm tiền của là keo kiệt, bủn xỉn.

Lời giải chi tiết:

a) Không tán thành.

Cần tiết kiệm tiền bạc, của cải của bất kì ai hay xã hội để tạo thành thói quen tiết kiệm.

b) Không tán thành.

Nếu không tiết kiệm, giàu có đến mấy cũng phung phí hết tiền của.

c) Không tán thành.

Cần tiết kiệm tiền bạc, của cải của bất kì ai hay xã hội để tạo thành thói quen tiết kiệm.

d) Tán thành.

Do tiền của chung của lớp, của trường, của xã hội đều là tiền bạc do chúng ta đóng góp vào. Nếu phung phí cũng chính là phung phí tiền của chính chúng ta.

đ) Tán thành.

Tiết kiệm tiền của hay tiết kiệm các nguồn tài nguyên: điện, nước góp phần bảo vệ môi trường, trái đất.

e) Tán thành.

Phung phí tiền của chính là không tôn trọng công sức kiếm ra tiền của của người lao động.

g) Không tán thành,

Tiết kiệm tiền của là không phung phí vào những thứ bừa bãi còn những đồ dùng cần thiết trong cuộc sống vẫn phải chi tiêu.

h) Tán thành.

Tiết kiệm tiền của hay tiết kiệm các nguồn tài nguyên: điện, nước là hành động giữ gìn hành tinh xanh.

i) Không tán thành,

Tiết kiệm tiền của là không phung phí vào những thứ không cần thiết.

Loigiaihay.com

 • Bài 5: Tiết kiệm thời giờ trang 19

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài 5: Tiết kiệm thời giờ trang 19, 20, 21, 22 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Hãy nối mỗi trường hợp ở cột A với kết quả ở cột B cho phù hợp.

 • Bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ trang 23

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ trang 23, 24, 25, 26 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 2: Em hãy đặt tên cho mỗi tranh dưới đây và giải thích lí do.

 • Bài 7: Biết ơn thầy cô giáo trang 27

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 7: Biết ơn thầy cô giáo trang 27, 28, 29, 30 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Hãy tìm hiểu nội dung các tranh dưới đây và đặt tên cho mỗi tranh.

 • Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến trang 10

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 3: Biết bày tỏ ý kiến trang 10, 11, 12, 13, 14 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Hãy quan sát tranh trên và cho biết:

 • Bài 2: Vượt khó trong học tập trang 6

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 2: Vượt khó trong học tập trang 6, 7, 8, 9 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Em hãy tìm hiểu nội dung các bức tranh dưới đây và đặt tên cho từng tranh.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close