Bài 11: Giữ gìn các công trình công cộng trang 39

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 11: Giữ gìn các công trình công cộng trang 39, 40, 41 VBT Đạo Đức 4. . Bài tập 1: Em hãy quan sát và nối các bức tranh dưới đây với ô chữ "Nên" hoặc "Không nên" cho phù hơp.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Em hãy quan sát và nối các bức tranh dưới đây với ô chữ "Nên" hoặc "Không nên" cho phù hơp.

Lời giải chi tiết:

Bài tập 2

Hãy đánh dấu + vào ô trống trước những ý kiến em cho là đúng.

□ a) Công trình công cộng không phải của riêng mình nên không cần giữ gìn.

□ b) Giữ gìn công trình công cộng là thể hiện ý thức bảo vệ của công.

□ c) Chỉ người lớn mới có khả năng bảo vệ, giữ gìn công trình công cộng.

□ d) Bảo vệ, giữ gìn các điểm vui chơi, giải trí công cộng là tạo điều kiện để trẻ em thực hiện quyền vui chơi, giải trí.

 

Phương pháp giải:

Những ý kiến em cho là đúng:

b) Giữ gìn công trình công cộng là thể hiện ý thức bảo vệ của công.

d) Bảo vệ, giữ gìn các điểm vui chơi, giải trí công cộng là tạo điều kiện để trẻ em thực hiện quyền vui chơi, giải trí.

Bài tập 3

Em hãy điền các từ ngữ (Trách nhiệm, tài sản, lợi ích) vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp.

Công trình công cộng là ....... chung của xã hội. Các công trình đó phục vụ cho ..... của mọi người. Mọi người đều phải có ........ bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng.

Lời giải chi tiết:

Công trình công cộng là trách nhiệm chung của xã hội. Các công trình đó phục vụ cho lợi ích của mọi người. Mọi người đều phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng.

Bài tập 4

Em hãy cùng các bạn thảo luận về cách ứng xử trong mỗi tình huống sau:

a) Khi đi tham quan khu di tích lịch sử, Toàn rủ Quân khắc tên lên bia đá để kỉ niệm.

- Theo em, bạn Quân có thể có những cách ứng xử nào trong tình huống đó?

- Nếu em là Quân, em sẽ làm gì? Vì sao?

b) Ngồi trong rạp xiếc, một số bạn nhỏ ăn kẹo cao su xong, vứt ngay bã kẹo xuống sàn.

Nếu em có mặt lúc đó, em sẽ làm gì? Vì sao?

c) Đi chơi công viên, Hoàng rủ Trung thi ném đá vào những bức tượng.

- Theo em, bạn Trung có thể có những cách ứng xử nào trong tình huống đó?

- Nếu em là Trung, em sẽ làm gì? Vì sao?

Lời giải chi tiết:

a) Quân có các cách ứng xử:

- Đồng ý với Toàn và khắc tên lên bia đá để kỉ niệm.

- Không làm theo Toàn và khuyên Toàn không nên làm vậy.

Em sẽ chọn cách hai bởi vì di tích lịch sử có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng với mọi dân tộc, việc khắc tên lên như vậy là hành vi phá hoại khu di tích.

b) Em sẽ khuyên bạn không nên làm như vậy bởi như thế sẽ có người đi qua và dẵm phải kẹo cao su đó.

c) Trung sẽ có các cách ứng xử:

- Cùng với Toàn và thi ném đá.

- Khuyên Toàn không nên làm vậy.

Bài tập 5

Em hãy cùng các bạn trong nhóm xây dựng và thực hiện một dự án về việc bảo vệ, giữ gìn một công trình công cộng ở địa phương

Lời giải chi tiết:

Kế hoạch bảo vệ, giữ gìn công viên Nghĩa Đô:

- Quét dọn công viên.

- Sơn lại những bức tượng bị rêu, cũ.

- Dọn dẹp rác thải.

- Trang trí lại công viên.

Loigiaihay.com

 • Bài 12: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo trang 42

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 12: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo trang 42, 43, 44 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Em hãy đánh dấu + vào ô trống trước những việc làm thể hiện lòng nhân đạo và giải thích vì sao.

 • Bài 13: Tôn trọng luật giao thông trang 45

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bài 13: Tôn trọng luật giao thông trang 45, 46, 47, 48, 49 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 1: Em có nhận xét gì về việc tham gia giao thông của những người trong tranh dưới đây:

 • Bài 14: Bảo vệ môi trường trang 50

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bài 14: Bảo vệ môi trường trang 50, 51, 52, 53, 54 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 2: Em hãy nối các việc làm dưới đây với ô chữ "Nên" hoặc "Không nên" để góp phần bảo vệ môi trường.

 • Bài 10: Lịch sự với mọi người trang 36

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 10: Lịch sự với mọi người trang 36, 37, 38 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 2: Tìm hiểu nội dung các tranh dưới đây và đặt tên cho từng tranh.

 • Bài 9: Kính trọng, biết ơn người lao động trang 33

  Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài 9: Kính trọng, biết ơn người lao động trang 33, 34, 35 VBT Đạo Đức 4. Bài tập 2: Điền các từ ngữ (biết ơn, người lao động) vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close