Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) - Trang139

Giải trang 139 VBT hoá 9 - Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 56.

Quảng cáo

1. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ thể hiện trong sơ đồ sau:

2. Các phương trình hóa học thể hiện mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài