Câu 4 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 4 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 140 VBT hoá 9. Có các bình đựng khí riêng biệt: \(CO_2, Cl_2, CO, H_2\)....

Quảng cáo

Đề bài

Có các bình đựng khí riêng biệt: \(CO_2, Cl_2, CO, H_2\).

Hãy nhận biết mỗi khí trên bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học nếu có.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý:

B1: Dùng quì tím ẩm -> Cl2  và CO2

B2: Đốt 2 khí còn lại -> dẫn sp qua nước vôi trong dư -> CO

Lời giải chi tiết

Cho quỳ tím ẩm để nhận biết được Cl2  và CO2 

Hiện tượng:

+ Khi nào làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ, sau đó mất màu là khí clo

+ Khí nào làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là khí CO2

PTHH: Cl2 + H2O  \(\underset{{}}{\overset{{}}{\longleftrightarrow}}\) HCl + HClO (có tính oxi hóa mạnh nên làm quỳ tím mất màu)

CO2 + H2O  \(\underset{{}}{\overset{{}}{\longleftrightarrow}}\) H2CO3 ( làm quỳ chuyển sang màu đỏ)

+ Hai khí còn lại đem đốt , làm lạnh sản phẩm, nếu thấy có nước ngưng tụ thì khí đó là H2, khí còn lại là CO. Hoặc cho sản phẩm qua nước vôi trong dư, khí nào làm đục nước vôi trong suy ra chất ban đầu là khí CO. Khí không có phản ứng là hơi nước, suy ra khí ban đầu là H2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close