Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 141 Vở bài tập hoá 9

Giải Câu 1, 2, 3 phần bài tập bổ sung – Trang 141 VBT hoá 9. Dãy gồm các chất đều phản ứng với dd H2SO4 là...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dãy gồm các chất đều phản ứng với dd H2SO4

A. NaOH, MgO, CuCl2, Fe.

B. Ba(NO3)2, Fe2O3, Cu(OH)2, Zn.

C. Ba(OH)2, P2O5, Cu(NO3)2, Al.

D. FeCl2, Al2O3, KOH, Cu.

Lời giải chi tiết:

Dãy B là dãy các chất đều tác dụng với dd H2SO4

PTHH:

Ba(NO3)2 + H2SO→ BaSO4 + HNO3

Fe2O3 + 3H2SO→ Fe2(SO4)3 + 3H2O

Cu(OH)2 + H2SO→ CuSO4 + 2H2O

Zn + H2SO→ ZnSO4 + H2

Câu 2

Nhóm chất để làm sạch bạc cám ở dạng bột có lẫn tạp chất Cu, Fe, Al2O3, SiO2 là:

A. Dung dịch NaOH đặc, nóng, dung dịch axit HCl và nước.

B. Dung dịch HCl, dung dịch AgNO3 và nước.

C. Dung dịch NaOH đặc, nóng, dung dịch AgNO3 dư và nước.

D. Dung dịch KOH và dung dịch AgNO3 dư.

Lời giải chi tiết:

Dùng nhóm Dung dịch NaOH đặc, nóng, dung dịch AgNO3 dư và nước.

Loigiaihay.com

Câu 3

Có hỗn hợp các chất rắn: ZnCl2, Al, Fe, MgCO3. Hãy nêu phương pháp để xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.

Lời giải chi tiết:

Bước 1: Cân hỗn hợp để biết khối lượng chính xác của của hỗn hợp trên

Bước 2: Cho hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư

- Thu khí hidro bay ra, đo chính xác thể tích khí ---> lượng Al trong hỗn hợp ---> %m của Al trong hỗn hợp

- Lọc dung dịch lấy phần chất rắn không tan, chất rắn đó là: Fe, MgCO3.

- Sục khí \(CO_2\) dư vào dung dịch còn lại, thu được kết tủa Zn(OH)2. Cân chính xác khối lượng kết tủa Zn(OH)---> lượng ZnCltrong hỗn hợp ban đầu ---> %m của ZnCl2

Bước 3: Sục \(CO_2\) dư vào hỗn hợp chất rắn gồm Fe, MgCO3, sau phản ứng có phần chất rắn không tan, đó chính là Fe. Cân chính xác khối lượng của Fe ---> %m của Fe 

Bước 4: Cho NaOH dư vào dung dịch thu được ở bước 3. Lọc kết tủa sau phản ứng, cân chính xác khối lượng kết tủa ---> %m của \(MgCl_2\) ban đầu

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close