Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 140 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 140 VBT hoá 9. Có các chất sau: \(FeCl_3, Fe_2O_3, Fe, Fe(OH)_3, FeCl_2\)....

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Có các chất sau: \(FeCl_3, Fe_2O_3, Fe, Fe(OH)_3, FeCl_2\). Hãy lập thành một dãy chuyển hóa và viết các phương trình hóa học. Ghi rõ điều kiện phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gợi ý: 

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Lời giải chi tiết

Giải bài tập Hóa học lớp 9 | Giải hóa lớp 9

Các phương trình hóa học:

\(2Fe + 3Cl_2 → 2FeCl_3\)

\( FeCl_3 + 3NaOH → Fe(OH)_3 + 3NaCl\)

\(2Fe{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O\)

\(F{e_2}{O_3} + 3CO \to 2Fe + 3C{O_2}\)

\(Fe + 2HCl → FeCl_2 + H_2O\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close