Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 124

Giải trang 124 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 47

Quảng cáo

I. CHẤT BÉO CÓ Ở ĐÂU

Chất béo có trong động vật và thực vật

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan được trong dầu hỏa, xăng…

III. THÀNH PHẦN VÀ CẤU TẠO CỦA CHẤT BÉO

Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo 

Công thức chung của chất béolà :   (R-COO)3C3H5.

Glixerol (glixerin) có công thức cấu tạo sau :

    

Các axit béo : C17H35­COOH : axit stearic ;

                     C17H33­COOH : axit oleic ;

                     C15H31­COOH : axit panmitic ;…

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Chất béo thủy phân nhờ xúc tác axit tạo ra các axit béo và glixerol (phản ứng thủy phân)

              (RCOO)3C3H5  +  3HO    3RCOOH  +  C3H5(OH)3

b) Chất béo thủy phân nhờ xúc tác kiềm tạo ra muối của các axit béo và glixerol. (phản ứng xà phòng hóa)

              (RCOO)3C3H5  +  3NaOH \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  3RCOONa  +  C3H5(OH)3.

Xà phòng là hỗn hợp muối natri (hoặc kali) của axit béo 

V. ỨNG DỤNG

- Làm thức ăn cho người và động vật.

- Dùng để sản xuất xà phòng, glixerol.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close